Ban biên tập:

  • Phụ trách nội dung: Phòng Truyền thông và Marketing – Khối Tổng hợp
  • Email: pr@abbank.vn  hoặc kclpt.nnab@abbank.vn 
  • Điện thoại:
  • Miền Nam: (84-28) 38 244 855 – Ext: 1512 – 1514 – 1516    
  • Miền Bắc: (84–24) 37 612 888 – Ext: 1310  – 1679
  • Địa chỉ: 
    • Miền Nam: 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
    • Miền Bắc: 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội