Lộ diện một Thi sĩ tài năng của khối Khách hàng cá nhân tham gia hưởng ứng phong trào "ABBANK Pro - Ứng dụng 5 giá trị cốt lõi". Cùng diện kiến thi sĩ Nguyễn Viết Hòa qua bài thơ “Giá trị cốt lõi ABBANK”.

Ngân hàng Thương mại Cổ Phần An Bình
Chuyên nghiệp, thân thiện, thông minh, nghĩa tình                                                  
Giá trị cốt lõi trong tim
Đồng tâm, đoàn kết, niềm tin sáng ngời
Thấu hiểu mọi lúc, muôn nơi
Gia tăng trải nghiệm, tuyệt vời kinh doanh
Xây dựng mô hình xoay quanh
Luôn luôn hướng tới “Khách hàng – Trọng tâm”
“Nhân sự - Tài sản” của Bank
Là vốn quý nhất Ngân hàng màu xanh
Cùng nhau “cộng tác”, sẵn sàng
Để “cùng phát triển”, vững vàng vươn xa
“Linh hoạt”, “thích ứng” hài hòa
Tối ưu sức mạnh Chúng ta – An Bình
Tuân thủ quy định, quy trình
“Kỷ luật – chiến thắng”, tự tin công thành
Phát triển bền vững kinh doanh
Thấm nhuần cốt lõi để càng tiến xa
Bám sát kế hoạch đề ra
Chỉ tiêu từng tháng, đặc biệt là bình quân                  
Tăng trưởng về phí xứng tầm
Tối ưu lợi nhuận ta cần tập trung
Huy động, dư nợ thật sung
Hạn chế giảm, miễn lãi cùng phí vay…
Khách hàng Cá nhân chung tay 
Bằng trái tim đỏ hăng say, nhiệt thành
Bằng trí tuệ, sự tinh anh
Bằng tình đồng đội chứa chan An Bình
Kết nối, “cộng tác”, thông minh
“Linh hoạt”, “thích ứng”, vững tin thương trường…
Để An Bình tỏa sắc hương
Bốn mùa rực rỡ con đường kinh doanh.
Ngôi nhà An Bình của Chúng ta
Thành công tiếp nối đậm đà Bình An.

Tác giả: Nguyễn Viết Hòa – Chuyên Gia – Trung tâm Bảo hiểm – Khối Khách hàng cá nhân.