Các ABBANKers thân mến, Ban tổ chức chương trình "Cán bộ Quản lý tiềm năng" chính thức nhận hồ sơ từ ngày hôm nay.

Các ABBANKers nếu có mong muốn được thể hiện bản thân; tiến tới vị trí cao hơn và được bồi dưỡng, dẫn dắt trực tiếp bởi chính Ban Điều hành - những người có kinh nghiệm chuyên sâuthì hãy nhanh tay gửi hồ sơ ứng tuyển/đề cử theo đường link sau nhé!
-            Link đề cử: https://forms.office.com/r/h6YAxCtAd1
-            Link ứng cử: https://forms.office.com/r/HvrkD7g4na