Thấu hiểu sự khó khăn của các doanh nghiệp, Phòng Ngân hàng giao dịch - Khối Nguồn vốn_TTTC&NHGD và liên khối kinh doanh ABBANK giới thiệu sản phẩm tài trợ "Gia tăng hạn mức - Thỏa sức kinh doanh".